top of page
pihasisustamo_pihasuunnitelma.jpg

Kuinka pihasuunnittelu etenee

1.png

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöä varten tarvitset:

  • Mittakaavassa olevan pihan pohjapiirroksen, josta näkyvät olemassa olevat rakennukset. Jos sähköistä pohjapiirrosta ei ole, voimme selvittää onko paperinen pohjapiirros riittävä. 

  • Muutaman kuvan tontista tai pihasta

  • Lisätietoa pihasta: tontin koko, onko piha tasainen vai onko korkoeroja, suunnitellaanko koko piha vai osa pihasta, erityistoiveita.

  • Näiden tietojen perusteella lähetän tarjouksen pihasuunnitelmasta

Jos pihalla on paljon suunnitelmaan vaikuttavia asioita, kuten korkoeroja, kallioita jne. käyn mielelläni tontilla jo ennen tarjouksen tekemistä. Toivala-Hiltulanlahti -välisellä alueella tämä käynti on ilmainen. Pihakäynti ennen suunnitelman tilaamista ei ole pihaneuvontakäynti eikä myöskään velvoita sinua vielä tilaamaan pihasuunnitelmaa.

 

Tarjouspyynnön voit lähettää sähköpostilla.

suunnittelu@pihasisustamo.fi

2.png

Asiakastoivekysely

Asiakastoivekyselyn avulla pääset itse miettimään, mitä toivot uudelta pihaltasi, mitä haluat siellä tehdä ja millaiselta haluat pihasi näyttävän. Kysely toimii myös muistilistana itsellesi, ettei mikään tärkeä asia tai toiminto pääse unohtumaan suunnitelmasta. Kysely toimii myös lähtökohtana pihasuunnitelmalle. Suunnittelijana otan kaikki toiveesi huomioon ja ideoin juuri sinun pihaasi sopivia ratkaisuja.

Pihakartoitus

Seuraavaksi sovimme ajan pihakartoitusta varten, jolloin pääsemme keskustelemaan toiveistasi ja tarpeistasi tarkemmin. Samalla pääsen tutustumaan pihaasi ja voin löytää luovia ratkaisuja pihan eri toimintoihin. Pihakartoituksen aikana otan pihalta tarvittaessa tarkistusmittoja sekä otan pihastasi valokuvia suunnittelua varten.

Jos pihassa on paljon säilytettäviä elementtejä, kuten kalliota ja puita, yhteistyö-kumppanini MiRiMedia käy ottamassa pihasta ilmakuvat suunnittelua varten.

Pihaluonnos

Pihakartoituksen jälkeen piirrän mittakaavassa olevan pihaluonnoksen. Pihaluonnoksessa keskityn pihan suuriin linjoihin ja huomioin pihan kaikki toiminnot.

Tässä vaiheessa on hyvä tavata, jolloin katsomme luonnoksen yhdessä läpi. Tarvittaessa luonnokseen voidaan vielä tehdä muutoksia. Muutokset on kohtuullisen helppo toteuttaa, koska suunnitelma tehdään alusta saakka tietokoneella. 

Valmis pihasuunnitelma

Mahdollisten muutosten jälkeen piirrän lopullisen pihasuunnitelman, jossa ovat mukana myös pihan kaikki kasvit ja materiaalit. Teen myös pihan kasveista ja materiaaleista valokuvamaisia ideakuvia. Lopullisen suunnitelman lähetän liitteineen ja kuvineen tulosteena sekä sähköisesti pdf-muodossa. 

Pihasisustamon tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas ja juuri sinulle suunniteltu piha.
 

PIHASUUNNITELMAN SISÄLTÖ

  • Suunnitelmaluonnos, jonka pohjalta keskustelu ja tarvittavat muutokset

  • Mittakaavassa oleva lopullinen pihasuunnitelma tulostettuna sekä pdf-muodossa

  • Tilojen ja toimintojen suunnittelu, kulkuväylät, materiaaliehdotukset, terassien ja muiden rakenteiden sijainnit, istutusalueiden sijainnit, ideoita kasveista, alustava valaistussuunnitelma (ei sähkösuunnittelua)

  • Suunnitelmaan kuuluu näkyvien pintamateriaalien suunnittelu, suunnitelmaan ei  sisälly perustusten ja rakenteiden suunnittelu (maaurakoitsija/viherrakentaja tekee)

  • Kasviluettelo pihan istutusalueiden kasveista suomen- ja latinankielisillä nimillä, sis. istutusetäisyydet, kasvien lopulliset koot, kukinta-ajat, lisätietoa väreistä yms. - ei sisällä perennojen tarkkoja lukumääriä

  • Fiiliskuvia kasveista ja materiaaleista

bottom of page