Millaisen pihan sinä haluaisit?

 

Pihasisustamo tekee suunnitelman juuri sinun toiveesi huomioiden. Pihasuunnitelman mukana saat kasviluettelon sekä fiiliskuvia, joiden avulla näet millainen tunnelma valmiissa pihassa tulee olemaan ja kuinka piha sopii yhteen rakennusten ja ympäristön kanssa.


Suunnitelma on kattava ja tietysti mittakaavassa, joten sen avulla on helppo toteuttaa piha. Tarvittaessa on mahdollista tilata lisäksi tarkempia rakenne-, detalji-, poikkileikkaus ja havainnekuvia esim. jostakin tietystä istutusalueesta tai rakenteesta, jos sellaiselle on tarvetta. 

PYYDÄ TARJOUS

Tarjouspyynnön voit lähettää sähköpostilla.

suunnittelu@pihasisustamo.fi

Tarjouspyyntöä varten tarvitset:

- Mittakaavassa olevan pihan pohjapiirroksen, josta näkyvät olemassa olevat rakennukset. Jos sähköistä pohjapiirrosta ei ole, voimme selvittää onko paperinen pohjapiirros riittävä. 

- Muutaman kuvan tontista tai pihasta

- Lisätietoa pihasta: tontin koko, onko piha tasainen vai onko korkoeroja, suunnitellaanko koko piha vai osa pihasta, erityistoiveita.

Näiden tietojen perusteella lähetän tarjouksen pihasuunnitelmasta

Jos pihalla on paljon suunnitelmaan vaikuttavia asioita, kuten korkoeroja, kallioita jne. voin käydä tontilla jo ennen tarjouksen tekemistä. Toivala-Hiltulanlahti -välisellä alueella tämä käynti on ilmainen. Pihakäynti ennen suunnitelman tilaamista ei ole pihaneuvontakäynti eikä myöskään velvoita sinua vielä tilaamaan pihasuunnitelmaa.

PIHASUUNNITELMAN SISÄLTÖ

- Kartoituskäynti:

Alueen tarkistusmittaus sekä valokuvaus suunnittelua varten.
- Suunnitelmaluonnos, jonka pohjalta keskustelu ja tarvittaessa muutokset
- Mittakaavassa oleva lopullinen pihasuunnitelma tulostettuna sekä pdf-muodossa
- Tilojen ja toimintojen suunnittelu, kulkuväylät, materiaaliehdotukset, terassien ja muiden rakenteiden sijainnit, istutusalueiden sijainnit, ideoita kasveista, alustava valaistussuunnitelma (ei sähkösuunnittelua)
- Suunnitelmaan kuuluu näkyvien pintamateriaalien suunnittelu
- Suunnitelmaan ei kuulu perustusten ja rakenteiden suunnittelu
(maaurakoitsija/viherrakentaja tekee tämän)
- Kasviluettelo pihan istutusalueiden kasveista suomen- ja latinankielisillä nimillä, sis. istutusetäisyydet, kasvien lopulliset koot, kukinta-ajat,
lisätietoa väreistä yms. - ei sisällä kasvien lukumääriä
- Fiiliskuva tai kuvia kasveista ja materiaaleista

KUINKA PIHASUUNNITTELU ETENEE

1. ASIAKASTOIVEKYSELY

Asiakastoivekyselyn avulla pääset itse miettimään, mitä toivot uudelta pihaltasi, mitä haluat siellä tehdä ja millaiselta haluat pihasi näyttävän. Kysely toimii myös muistilistana itsellesi, ettei mikään tärkeä asia tai toiminto pääse unohtumaan suunnitelmasta. Kysely toimii myös lähtökohtana pihasuunnitelmalle. Suunnittelijana otan kaikki toiveesi huomioon ja ideoin juuri sinun pihaasi sopivia ratkaisuja.

2. PIHAKARTOITUS

Seuraavaksi sovimme ajan pihakartoitusta varten, jolloin pääsemme keskustelemaan toiveistasi ja tarpeistasi tarkemmin. Samalla pääsen tutustumaan pihaasi ja voin löytää luovia ratkaisuja pihan eri toimintoihin. Pihakartoituksen aikana otan pihalta tarvittavat tarkistusmitat sekä otan pihastasi valokuvia suunnittelua varten.

3. PIHAN SUUNNITTELU
Pihakartoituksen jälkeen piirrän mittakaavassa olevan pihaluonnoksen. Pihaluonnoksessa keskityn pihan suuriin linjoihin ja huomioin pihan kaikki toiminnot.


Tässä vaiheessa on hyvä tavata, jolloin katsomme luonnoksen yhdessä läpi. Tarvittaessa luonnokseen voidaan vielä tehdä muutoksia. Muutokset on kohtuullisen helppo toteuttaa, koska suunnitelma tehdään alusta saakka tietokoneella. 

Mahdollisten muutosten jälkeen piirrän lopullisen pihasuunnitelman, jossa ovat mukana myös pihan kaikki kasvit ja ehdotukset materiaaleista. Lopullisen suunnitelman lähetän liitteineen

ja kuvineen tulosteena sekä sähköisesti pdf-muodossa. 

Myöhemmin voit vielä tilata tarkempia suunnitelmia esim. rakenne-kuvia, josta annan tarjouksen erikseen.

Pihasisustamon tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas ja juuri sinulle suunniteltu piha.

Otathan pian yhteyttä, niin pääsemme alkuun!